ONLINE rezervace prohlídky
Hrady a zámky - Termíny prohlídek - Homepage - Kontakty - E-shop
Slezskoostravský
Tisk

Historie

Hrad leží na soutoku Ostravice s Lučinou, je jednou z nejstarších památek ve městě. Poprvé se připomíná v dochovaných pramenech slezskoostravský knížecí hrad v roce 1297. Postavila jej opolská knížata, aby střežil důležitou zemskou stezku ze Saska přes Opavu a Ostravu do Těšína a do Krakova. Postaven byl jako pohraniční pevnost proti českému státu (Ostravice byla hraniční řekou, do roku 1327 byla Slezská Ostrava součástí polského státu). Hrad měl po svou existenci několik pánů - k těm nejvýznamnějším patřil po roce 1440 hejtman sirotčího husitského vojska Jan Čapek ze Sán, který se stal majitelem obou Ostrav a celého hukvaldského panství. V roce 1508 se stal jeho majitelem Jan Sedlnický z Choltic - zemský hejtman těšínského knížectví. Ten také dal hrad, který již ztratil svůj původní vojenský význam, přestavět na renesanční zámek. V roce 1590 tady dokonce zasedal zemský sněm, jehož jednání přispělo k ukončení sporu o definitivní znění textu zemského zřízení pro těšínské knížectví. Během třicetileté války procházelo panství Sedlnických značným úpadkem, nevyhnulo se ani drancování vojsk. V roce 1621 vyplenilo zámek neapolské vojsko, v roce 1626 Dánové, v letech 1642-1650 okupovali celý zámek i okolní vesnice Švédové.

Hrad je dvoupodlažní stavba s ochranným hradebním systémem a obrannou věží. V důsledku důlní činnosti stavba poklesla o 16 metrů, což bylo její hlavní zkázou, v 80. letech prošla neodbornou rekonstrukcí. Od roku 1945 do roku 1992 byl hrad státní.

Památka, která v uplynulých dvou desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů, několikrát změnila vlastníka a nakonec jí hrozila téměř záhuba. Doslova v "hodině dvanácté" byl hrad koupen od minulého vlastníka a vrátil se do rukou statutárního města Ostravy.

První písemná zmínka o existenci Slezskoostravského hradu se vztahuje k 2. srpnu 1297. Toho dne se v Ostravě sešli moravští a těšínští šlechtici v čele s těšínským knížetem Měškem a olomouckým biskupem Dětřichem z Hradce aby projednali spory, které vznikaly tím, že hraniční řeka Ostravice v důsledku častých záplav měnila své řečiště.

Spor byl úspěšně vyřešen. Od roku 1327 patřilo Těšínsko k Českému státu a Slezskoostravský hrad ztratil svou funkci pohraničního hradu. Řeka Ostravice přestala být státní hranicí a stala se hranicí mezi panstvími olomouckého biskupa a těšínského knížete, mezi Moravou a Slezskem.O významu, jenž hradu přikládali jeho vlastníci, svědčí fakt, že byl již ve 13. století obehnán 4 metry vysokou a 2,5 metry širokou zdí.

Slezskoostravský hrad byl třípodlažní stavba s ochranným hradebním systémem. V 16. století byla vybudována vstupní brána s věží, která se dochovala dodnes. V důsledku důlní činnosti stavba poklesla o 16 m, v 80. letech 20.století prošla neodbornou rekonstrukcí.

Ve 40tých letech 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek.V roce 1872 zámek vyhořel, byl však ještě obnoven. Hlavní příčinou jeho další zkázy byla těžba v uhelných slojích přímo pod zámkem.