ONLINE rezervace prohlídky
Hrady a zámky - Termíny prohlídek - Homepage - Kontakty - E-shop
Hrad
Tisk

Historie

Hrad Grabštejn stojí na kopci, který je obtékán Václavickým potokem, jenž se nedaleko odsud vlévá do Lužické Nisy. Stojí v samém srdci Trojzemí, místa, kde se dotýkají hranice tří států - České republiky, Německa a Polska.
Kdy přesně byl Grabštejn založen, se dodnes neví, jisté je ale to, že stál již ve 13. století. Gotický hrad byl v průběhu 16. století přestavěn v reprezentativní renesanční sídlo. Později mu bylo strženo opevnění, aby se zmenšil jeho obranný význam, a tak se dnes vedle označení hrad můžeme setkat také s názvem Starý zámek. Vedle něj stojí totiž i Nový zámek, jehož nejstarší podoba vznikla v období renesance jako hospodářské a administrativní budovy. Dnes je využíván Armádou České republiky jako prostor pro výcvik psů.
V roce 1704 Grabštejn koupil Jan Václav Gallas a s tímto rodem, respektive s rodem Clam-Gallasů, jsou dějiny hradu spojeny do konce druhé světové války.
Ve druhé polovině 20. století zde sídlila armáda, po jejímž odchodu hrad silně chátral a nechybělo mnoho, aby se z něj stala zřícenina. Od konce 80. let zde probíhá až do nedávna rekonstrukce, díky níž se podařilo poodkrýt krásu někdejšího sídla.
V současné době je hrad otevřen pro veřejnost. Každoročně se zde konají kulturní akce, jejichž počet nemá na žádném jiném objektu v okolí obdoby.
Je tu možnost prohlédnout si zajímavosti z původních sbírek rodů, které zde sídlily. Po projití 2 nádvoří a vystoupání 86 schodů do věže pak můžete očekávat romantický pohled na přírodní krásy hned tří zemí - České republiky, Polska a Německa.