ONLINE rezervace prohlídky
Hrady a zámky - Termíny prohlídek - Homepage - Kontakty - E-shop

Otevřte 13. komnatu

Pošlete fotografii do soutěže

 

 

Do soutěže můžete zaslat až pět fotografií:

1.
2.
3.
4.
5.

Opište prosím kontrolní kód:

Fotografická soutěž


„ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ“

Pro Vás všechny, kteří rádi fotíte jsme připravili soutěž o lákavé ceny. Do 31.10.2013 vkládejte na náš web své fotografie, které jste pořídili na našich hradech, zámcích, v klášteře nebo kdekoli jinde s tajemnými postavami našeho projektu.

Naše porota po skončení soutěže vybere 12 nejlepších fotografií a ocení je skvělými cenami.

Zda jste vyhráli se dozvíte právě na těchto stránkách a budeme Vás informovat také e-mailem.

Co vyhrajete?

Ceny pro autory fotografií vybrané porotou:

1. Mobilní telefon NOKIA

2. 1 noc pro 2 osoby v Domečku knížete Alexandera na zámku Loučeň

3. 10x volná vstupenka na všech 10 jednotlivých prohlídek na objektech zapojených v projektu OTEVŘTE 13. KOMNATU

Podrobná pravidla soutěže:

1. Organizátor


Zlatý pruh Polabí, o.p.s. ve spolupráci s 10ti objekty zapojených do projektu dále jen „organizátoři“).

Termín trvání soutěže:


Soutěžní snímky lze zasílat od 31. října 2013 s uzávěrkou dne 31.10. 2013

3. Účastníci soutěže:


Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle 
soutěžní fotografie a uvede svou platnou e-mailovou adresu, telefon a své jméno. 
Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

4. Téma soutěže:


„ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADU A ZÁMKU“
Zachyťte krásy hradů a zámků a okolní přírody v jejich kontrastech (kontrasty barev, světla, pohledů, počasí, smyslu, nálad atp.) Každá fotografie musí mít název, digitální úpravy nejsou 
povoleny.

5. Mechanismus soutěže:


Podmínkou účasti v soutěži je nahrání maximálně 5 soutěžních fotografií k tématu:
„ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADU A ZÁMKU“ použítím formuláře na této stránce, max. velikosti 5MB (minimální rozlišení 5 Megapixelů). Soutěžní fotografie budou uveřejněny na www stránkách organizátora: www.otevrte13komnatu.cz


Účastník fotosoutěže prohlašuje, že:

a) fotografii pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva 
jejího užití v neomezením rozsahu
b) osoby zachycené na jím pořízeném snímku (snímcích) souhlasí se zveřejněním 
tohoto snímku (snímků) na web. Stránkách a propagačních materiálech organizátora

Každá z fotografií podlého schválení administrátora soutěže
Do soutěže nebudou zařazeny fotografie, které:
a) autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (V případě výhry:jméno a příjmení se
musí shodovat se jménem adresáta
b) mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost)
c) jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím potiskem
d) byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže
e) nevyhovují kvalitou nebo rozlišením

Veškeré nahrané fotografie se po skončení soutěže stávají majetkem organizátora, který si vyhrazuje právo nakládat s nimi podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastním soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.

6. Způsoby vyhodnocení

Celkové pořadí snímků pak určuje porota složená ze zástupců organizátora. Budou vybrány tři nejlepší fotografie se vztahem k projektu OTEVŘTE 13. KOMNATU. Autoři vítězných fotografií obdrží cenu dle níže uvedeného seznamu. Do 25 dnů od skončení soutěže bude na stránkách soutěže uveden seznam výherců a vítěz bude rovněž vyrozuměn e-mailem.
Každý účastním má právo získat pouze jednu cenu a to za svoji nejlépe ohodnocenou fotografii v případě, že je porotou takto ohodnocena. Vybrané fotografie budou zveřejněny na webových stránkách OTEVŘTE 13. KOMNATU.

7. Ceny

Ceny pro autory fotografií vybrané porotou:

1. Mobilní telefon NOKIA

2. 1 noc pro 2 osoby v Domečku knížete Alexandera na zámku Loučeň

3. 10x volná vstupenka na všech 10 jednotlivých prohlídek na objektech zapojených v projektu OTEVŘTE 13. KOMNATU