ONLINE rezervace prohlídky
Hrady a zámky - Termíny prohlídek - Homepage - Kontakty - E-shop

Aktuality

Objekt: Klášter Broumov Stránka: Aktuality Datum: 26.7.2012

V období letních prázdnin se všichni návštěvníci broumovského kláštera mohou těšit na noční prohlídky. Ty startují ve dnech státních svátků 5. a 6. července, následně se budou prohlídky konat každý prázdninový pátek.

V průběhu prohlídky se všichni účastníci dozvědí informace o největším rozkvětu kláštera a celého regionu v době baroka. Těšit se můžou na hudbu linoucí se z kostelních varhan, která umocní atmosféru honosného barokního svatostánku. Na trase budou informováni o zvycích v klášteře a barokní zbožnosti, poutích a vzniku kopií Turínského plátna. Protipólem pak budou obvykle nepřístupná část, kde v 50. letech 20.století docházelo k devastaci klášterních prostor. Tyto místnosti pak pomohou k porovnání doby největšího rozkvětu a časů největšího úpadku broumovského kláštera.

Prohlídku je nutné předem objednat a to na mailové adrese prohlidky@broumovsko.cz nebo na telefonních číslech +420 724 210 335, +420 733 739 726.